ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกครูจุ๊ดา ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมสาระน่ารู้มากมายเกี่ยวกับการนำเสนอภาพกิจกรรมต่างๆ

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554


เรียนรู้ เว็บบล็อควิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

รายวิชา เทคโลยีการศึกษา ภาคการศึกษา 2553
ผู้สอน อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย
นางอาทิตยา อรุณวัฒนะ นักศึกษา กศพช . รุ่น 11 สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี
ประวัติ
ชื่อ นางอาทิตยา อรุณวัฒนะ
ชื่อเล่น จุ๊ดา
เกิดวันที่ 30 มกราคม 2520
ที่อยู่ 96 หมู่ 1 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทร 0899802094
gmail. atitaya.th@gmail.com เว็บบล็อก hittp:juda0899.blogspot.com
ที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
การศึกษา
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การทำงาน
ปี 2550 ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง
ปี 2553 ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี